Monitors de gas per aturades i manteniments de planta

Agricultura

Bomba Manual LP-1200 - Mesureu els gasos tòxics i combustibles manualment
Bomba Manual LP-1200
Mesureu els gasos tòxics i combustibles manualment
Més info
Familia MultiRAE - Monitors portàtils sense fils multi-gas i multi-amenaça
Familia MultiRAE
Monitors portàtils sense fils multi-gas i multi-amenaça
Més info
Familia ToxiRAE Pro - Una àmplia gamma de monitors individuals sense fils
Familia ToxiRAE Pro
Una àmplia gamma de monitors individuals sense fils
Més info
Fundes de Color de MultiRAE - Identifica la configuració del teu MultiRAE amb una funda de goma de colors
Fundes de Color de MultiRAE
Identifica la configuració del teu MultiRAE amb una funda de goma de colors
Més info
MiniRAE Lite - Monitor de COVs de mà
MiniRAE Lite
Monitor de COVs de mà
Més info
MultiRAE Lite Bomba - Monitor portàtil multi-gas sense fils
MultiRAE Lite Bomba
Monitor portàtil multi-gas sense fils
Més info
MultiRAE Lite Difusió - Monitor portàtil multi-gas sense fils
MultiRAE Lite Difusió
Monitor portàtil multi-gas sense fils
Més info
ToxiRAE Pro - Detector de gas i oxigen inalàmbric amb sensors intercanviables
ToxiRAE Pro
Detector de gas i oxigen inalàmbric amb sensors intercanviables
Més info
ToxiRAE Pro CO2 - Monitor personal inalàmbric de diòxid de carboni
ToxiRAE Pro CO2
Monitor personal inalàmbric de diòxid de carboni
Més info
Tubs i bomba de detecció de gasos colorimètrics - Mesura assequible per a gasos i vapors específics
Tubs i bomba de detecció de gasos colorimètrics
Mesura assequible per a gasos i vapors específics
Més info

Aturades i manteniments de planta

AreaRAE Plus - Monitor de zona transportable per a detecció d'amenaces múltiples
AreaRAE Plus
Monitor de zona transportable per a detecció d'amenaces múltiples
Més info
AreaRAE Steel - Monitor multi-gas sense fil i portàtil dissenyat per a entorns hostils extensos
AreaRAE Steel
Monitor multi-gas sense fil i portàtil dissenyat per a entorns hostils extensos
Més info
AutoRAE 2 - Sistema automàtic de Verificació i ajust
AutoRAE 2
Sistema automàtic de Verificació i ajust
Més info
BiPod Stand - Suport de monitor robust d'acer inoxidable
BiPod Stand
Suport de monitor robust d'acer inoxidable
Més info
Bomba Manual LP-1200 - Mesureu els gasos tòxics i combustibles manualment
Bomba Manual LP-1200
Mesureu els gasos tòxics i combustibles manualment
Més info
Carregador de Bateries MultiRAE - Accessori extern per a carregador de bateries
Carregador de Bateries MultiRAE
Accessori extern per a carregador de bateries
Més info
EchoView Host - Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
EchoView Host
Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
Més info
EchoView Remote - Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
EchoView Remote
Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
Més info
FMC2000 - Centre de control multicanal per a la xarxa MeshGuard
FMC2000
Centre de control multicanal per a la xarxa MeshGuard
Més info
Fundes de Color de MultiRAE - Identifica la configuració del teu MultiRAE amb una funda de goma de colors
Fundes de Color de MultiRAE
Identifica la configuració del teu MultiRAE amb una funda de goma de colors
Més info
Gasos de Calibració - Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Gasos de Calibració
Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Més info
Honeywell SafetySuite - Solucions de programari per a la gestió de la flota de detector de gas Honeywell
Honeywell SafetySuite
Solucions de programari per a la gestió de la flota de detector de gas Honeywell
Més info
Kits de Calibració - Kits de calibració convenients i fiables
Kits de Calibració
Kits de calibració convenients i fiables
Més info
Kits de Mostreig - Kits de mostreig de camp còmodes i fiables
Kits de Mostreig
Kits de mostreig de camp còmodes i fiables
Més info
Mbeacon - Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Mbeacon
Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Més info
Mesh Router - Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Mesh Router
Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Més info
MeshGuard CO2 - Detector sense fils de diòxid de carboni ràpidament desplegable per a ús en entorns perillosos
MeshGuard CO2
Detector sense fils de diòxid de carboni ràpidament desplegable per a ús en entorns perillosos
Més info
MeshGuard EC - Detector de gas sense fils amb autonomía de sis mesos en continu per a entorns perillosos
MeshGuard EC
Detector de gas sense fils amb autonomía de sis mesos en continu per a entorns perillosos
Més info
MeshGuard Gamma - Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
MeshGuard Gamma
Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
Més info
MeshGuard LEL & MeshGuard IR -
MeshGuard LEL & MeshGuard IR
Més info
MeshGuard RDK - Sistema de detecció de gas fix desplegable ràpidament
MeshGuard RDK
Sistema de detecció de gas fix desplegable ràpidament
Més info
Micro RAE - Detector portàtil de quatre gasos inalàmbric
Micro RAE
Detector portàtil de quatre gasos inalàmbric
Més info
MiniRAE 3000 - El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per milió
MiniRAE 3000
El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per milió
Més info
MiniRAE Lite - Monitor de COVs de mà
MiniRAE Lite
Monitor de COVs de mà
Més info
MultiRAE Benzè - Monitor multicanal sense fil portàtil amb mesurament específic de benzè
MultiRAE Benzè
Monitor multicanal sense fil portàtil amb mesurament específic de benzè
Més info
MultiRAE Lite Bomba - Monitor portàtil multi-gas sense fils
MultiRAE Lite Bomba
Monitor portàtil multi-gas sense fils
Més info
MultiRAE Lite Difusió - Monitor portàtil multi-gas sense fils
MultiRAE Lite Difusió
Monitor portàtil multi-gas sense fils
Més info
ProRAE Guardian CloudServer - Accedeixi a dades de sensors en qualsevol moment i en qualsevol lloc, amb allotjament al núvol
ProRAE Guardian CloudServer
Accedeixi a dades de sensors en qualsevol moment i en qualsevol lloc, amb allotjament al núvol
Més info
ProRAE Guardian Software Development Kit - Eina d'integració de programari fàcil d'utilitzar
ProRAE Guardian Software Development Kit
Eina d'integració de programari fàcil d'utilitzar
Més info
ProRAE Studio II - Programari de registre i configuració de dades per a monitors de gas i radiació
ProRAE Studio II
Programari de registre i configuració de dades per a monitors de gas i radiació
Més info
QRAE 3 - Monitor sense fils per fins a quatre gasos compacte i versátil
QRAE 3
Monitor sense fils per fins a quatre gasos compacte i versátil
Més info
Radiant Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Radiant Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAE PowerPak - Bateria recarregable externa i intrínsecament segura per als detectors MeshGuard
RAE PowerPak
Bateria recarregable externa i intrínsecament segura per als detectors MeshGuard
Més info
RAE-Sep Tube Cartridge - Cartutx per a la mesura específica de Benzè
RAE-Sep Tube Cartridge
Cartutx per a la mesura específica de Benzè
Més info
RAEGuard 2 PID - Monitor VOC fix, fàcilment calibrable
RAEGuard 2 PID
Monitor VOC fix, fàcilment calibrable
Més info
RAEMesh Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
RAEMesh Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAEPoint - Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
RAEPoint
Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
Més info
RAESep Tubes - Mesura ràpida de gasos i vapors específics
RAESep Tubes
Mesura ràpida de gasos i vapors específics
Més info
Safety Communicator - Centre d'informació i comunicació personal
Safety Communicator
Centre d'informació i comunicació personal
Més info
SolarPak - Carregador solar de zona perillosa RAE PowerPak
SolarPak
Carregador solar de zona perillosa RAE PowerPak
Més info
SolarRAE - Font d'alimentació remota per a equips de detecció de gas i radiació
SolarRAE
Font d'alimentació remota per a equips de detecció de gas i radiació
Més info
ToxiRAE Pro PID - Monitor monogas compacte i inalàmbric per a COVs
ToxiRAE Pro PID
Monitor monogas compacte i inalàmbric per a COVs
Més info
Tubs i bomba de detecció de gasos colorimètrics - Mesura assequible per a gasos i vapors específics
Tubs i bomba de detecció de gasos colorimètrics
Mesura assequible per a gasos i vapors específics
Més info
UltraRAE 3000 - Monitor de COV avançat portàtil i sense fil amb tecnologia específica de benzè
UltraRAE 3000
Monitor de COV avançat portàtil i sense fil amb tecnologia específica de benzè
Més info
Wireless Alarmbar - Sistema de notificació d'alerta per a monitors MeshGuard
Wireless Alarmbar
Sistema de notificació d'alerta per a monitors MeshGuard
Més info

Búsqueda i rescat

Accessoris de Transport - Protecció i transport de monitors i accessoris de forma eficient
Accessoris de Transport
Protecció i transport de monitors i accessoris de forma eficient
Més info
Humidity Filtering II Tube - Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Humidity Filtering II Tube
Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Més info
SensorRAE 4R+ - Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
SensorRAE 4R+
Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
Més info
ToxiRAE Pro - Detector de gas i oxigen inalàmbric amb sensors intercanviables
ToxiRAE Pro
Detector de gas i oxigen inalàmbric amb sensors intercanviables
Més info
Tubs de Zero COV i filtres - Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Tubs de Zero COV i filtres
Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Més info

Descontaminació

AreaRAE Gamma - Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
AreaRAE Gamma
Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
Més info
AreaRAE Pro - La primera opció dels primers actuadors
AreaRAE Pro
La primera opció dels primers actuadors
Més info
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK) - Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK)
Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Més info
MiniRAE 3000 - El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per milió
MiniRAE 3000
El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per milió
Més info
MiniRAE Lite - Monitor de COVs de mà
MiniRAE Lite
Monitor de COVs de mà
Més info
MultiRAE Pro - Monitor sense fil de múltiples amenaces per a la detecció de radiació i substàncies químiques
MultiRAE Pro
Monitor sense fil de múltiples amenaces per a la detecció de radiació i substàncies químiques
Més info
ppbRAE 3000 - El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per bilió
ppbRAE 3000
El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per bilió
Més info
ProRAE Guardian - Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
ProRAE Guardian
Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
Més info
RAELink 3 - Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
RAELink 3
Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
Més info
RAELink 3 Mesh - Portable wireless transmitter with integrated GPS
RAELink 3 Mesh
Portable wireless transmitter with integrated GPS
Més info
RDK Host - Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
RDK Host
Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
Més info
RDK Ruggedized Host - Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
RDK Ruggedized Host
Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
Més info
SensorRAE 4R+ - Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
SensorRAE 4R+
Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
Més info

Detecció de fuïtes

EchoView Host - Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
EchoView Host
Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
Més info
EchoView Remote - Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
EchoView Remote
Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
Més info
FMC2000 - Centre de control multicanal per a la xarxa MeshGuard
FMC2000
Centre de control multicanal per a la xarxa MeshGuard
Més info
Honeywell SafetySuite - Solucions de programari per a la gestió de la flota de detector de gas Honeywell
Honeywell SafetySuite
Solucions de programari per a la gestió de la flota de detector de gas Honeywell
Més info
Humidity Filtering II Tube - Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Humidity Filtering II Tube
Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Més info
Mbeacon - Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Mbeacon
Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Més info
Mesh Router - Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Mesh Router
Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Més info
MeshGuard CO2 - Detector sense fils de diòxid de carboni ràpidament desplegable per a ús en entorns perillosos
MeshGuard CO2
Detector sense fils de diòxid de carboni ràpidament desplegable per a ús en entorns perillosos
Més info
MeshGuard EC - Detector de gas sense fils amb autonomía de sis mesos en continu per a entorns perillosos
MeshGuard EC
Detector de gas sense fils amb autonomía de sis mesos en continu per a entorns perillosos
Més info
MeshGuard Gamma - Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
MeshGuard Gamma
Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
Més info
MeshGuard LEL & MeshGuard IR -
MeshGuard LEL & MeshGuard IR
Més info
MeshGuard RDK - Sistema de detecció de gas fix desplegable ràpidament
MeshGuard RDK
Sistema de detecció de gas fix desplegable ràpidament
Més info
MiniRAE 3000 - El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per milió
MiniRAE 3000
El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per milió
Més info
MiniRAE Lite - Monitor de COVs de mà
MiniRAE Lite
Monitor de COVs de mà
Més info
MultiRAE Benzè - Monitor multicanal sense fil portàtil amb mesurament específic de benzè
MultiRAE Benzè
Monitor multicanal sense fil portàtil amb mesurament específic de benzè
Més info
ppbRAE 3000 - El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per bilió
ppbRAE 3000
El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per bilió
Més info
ProRAE Guardian CloudServer - Accedeixi a dades de sensors en qualsevol moment i en qualsevol lloc, amb allotjament al núvol
ProRAE Guardian CloudServer
Accedeixi a dades de sensors en qualsevol moment i en qualsevol lloc, amb allotjament al núvol
Més info
ProRAE Guardian Software Development Kit - Eina d'integració de programari fàcil d'utilitzar
ProRAE Guardian Software Development Kit
Eina d'integració de programari fàcil d'utilitzar
Més info
ProRAE Studio II - Programari de registre i configuració de dades per a monitors de gas i radiació
ProRAE Studio II
Programari de registre i configuració de dades per a monitors de gas i radiació
Més info
Radiant Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Radiant Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAE-Sep Tube Cartridge - Cartutx per a la mesura específica de Benzè
RAE-Sep Tube Cartridge
Cartutx per a la mesura específica de Benzè
Més info
RAEGuard 2 PID - Monitor VOC fix, fàcilment calibrable
RAEGuard 2 PID
Monitor VOC fix, fàcilment calibrable
Més info
RAEMesh Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
RAEMesh Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAEPoint - Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
RAEPoint
Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
Més info
RAESep Tubes - Mesura ràpida de gasos i vapors específics
RAESep Tubes
Mesura ràpida de gasos i vapors específics
Més info
Safety Communicator - Centre d'informació i comunicació personal
Safety Communicator
Centre d'informació i comunicació personal
Més info
ToxiRAE Pro LEL - Monitor wireless de gasos i vapors inflamables
ToxiRAE Pro LEL
Monitor wireless de gasos i vapors inflamables
Més info
Tubs de Zero COV i filtres - Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Tubs de Zero COV i filtres
Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Més info
UltraRAE 3000 - Monitor de COV avançat portàtil i sense fil amb tecnologia específica de benzè
UltraRAE 3000
Monitor de COV avançat portàtil i sense fil amb tecnologia específica de benzè
Més info
Wireless Alarmbar - Sistema de notificació d'alerta per a monitors MeshGuard
Wireless Alarmbar
Sistema de notificació d'alerta per a monitors MeshGuard
Més info

Emergències

Accessoris de Transport - Protecció i transport de monitors i accessoris de forma eficient
Accessoris de Transport
Protecció i transport de monitors i accessoris de forma eficient
Més info
AreaRAE Gamma - Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
AreaRAE Gamma
Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
Més info
AreaRAE Pro - La primera opció dels primers actuadors
AreaRAE Pro
La primera opció dels primers actuadors
Més info
AutoRAE 2 - Sistema automàtic de Verificació i ajust
AutoRAE 2
Sistema automàtic de Verificació i ajust
Més info
Carregador de Bateries MultiRAE - Accessori extern per a carregador de bateries
Carregador de Bateries MultiRAE
Accessori extern per a carregador de bateries
Més info
Familia ToxiRAE Pro - Una àmplia gamma de monitors individuals sense fils
Familia ToxiRAE Pro
Una àmplia gamma de monitors individuals sense fils
Més info
Gasos de Calibració - Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Gasos de Calibració
Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Més info
Humidity Filtering II Tube - Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Humidity Filtering II Tube
Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Més info
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK) - Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK)
Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Més info
Kits de Calibració - Kits de calibració convenients i fiables
Kits de Calibració
Kits de calibració convenients i fiables
Més info
Micro RAE - Detector portàtil de quatre gasos inalàmbric
Micro RAE
Detector portàtil de quatre gasos inalàmbric
Més info
MiniRAE 3000 - El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per milió
MiniRAE 3000
El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per milió
Més info
MiniRAE Lite - Monitor de COVs de mà
MiniRAE Lite
Monitor de COVs de mà
Més info
ProRAE Guardian - Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
ProRAE Guardian
Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
Més info
RAELink 3 - Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
RAELink 3
Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
Més info
RAELink 3 Mesh - Portable wireless transmitter with integrated GPS
RAELink 3 Mesh
Portable wireless transmitter with integrated GPS
Més info
RDK Host - Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
RDK Host
Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
Més info
RDK Ruggedized Host - Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
RDK Ruggedized Host
Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
Més info
SensorRAE 4R+ - Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
SensorRAE 4R+
Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
Més info
ToxiRAE Pro CO2 - Monitor personal inalàmbric de diòxid de carboni
ToxiRAE Pro CO2
Monitor personal inalàmbric de diòxid de carboni
Més info
Tubs de Zero COV i filtres - Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Tubs de Zero COV i filtres
Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Més info

Entrada espais confinats

AreaRAE Plus - Monitor de zona transportable per a detecció d'amenaces múltiples
AreaRAE Plus
Monitor de zona transportable per a detecció d'amenaces múltiples
Més info
AreaRAE Steel - Monitor multi-gas sense fil i portàtil dissenyat per a entorns hostils extensos
AreaRAE Steel
Monitor multi-gas sense fil i portàtil dissenyat per a entorns hostils extensos
Més info
AutoRAE 2 - Sistema automàtic de Verificació i ajust
AutoRAE 2
Sistema automàtic de Verificació i ajust
Més info
BiPod Stand - Suport de monitor robust d'acer inoxidable
BiPod Stand
Suport de monitor robust d'acer inoxidable
Més info
Bomba Manual LP-1200 - Mesureu els gasos tòxics i combustibles manualment
Bomba Manual LP-1200
Mesureu els gasos tòxics i combustibles manualment
Més info
Carregador de Bateries MultiRAE - Accessori extern per a carregador de bateries
Carregador de Bateries MultiRAE
Accessori extern per a carregador de bateries
Més info
EchoView Host - Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
EchoView Host
Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
Més info
EchoView Remote - Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
EchoView Remote
Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
Més info
FMC2000 - Centre de control multicanal per a la xarxa MeshGuard
FMC2000
Centre de control multicanal per a la xarxa MeshGuard
Més info
Fundes de Color de MultiRAE - Identifica la configuració del teu MultiRAE amb una funda de goma de colors
Fundes de Color de MultiRAE
Identifica la configuració del teu MultiRAE amb una funda de goma de colors
Més info
Gasos de Calibració - Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Gasos de Calibració
Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Més info
Honeywell SafetySuite - Solucions de programari per a la gestió de la flota de detector de gas Honeywell
Honeywell SafetySuite
Solucions de programari per a la gestió de la flota de detector de gas Honeywell
Més info
Kits de Calibració - Kits de calibració convenients i fiables
Kits de Calibració
Kits de calibració convenients i fiables
Més info
Kits de Mostreig - Kits de mostreig de camp còmodes i fiables
Kits de Mostreig
Kits de mostreig de camp còmodes i fiables
Més info
Mbeacon - Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Mbeacon
Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Més info
Mesh Router - Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Mesh Router
Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Més info
MeshGuard CO2 - Detector sense fils de diòxid de carboni ràpidament desplegable per a ús en entorns perillosos
MeshGuard CO2
Detector sense fils de diòxid de carboni ràpidament desplegable per a ús en entorns perillosos
Més info
MeshGuard EC - Detector de gas sense fils amb autonomía de sis mesos en continu per a entorns perillosos
MeshGuard EC
Detector de gas sense fils amb autonomía de sis mesos en continu per a entorns perillosos
Més info
MeshGuard Gamma - Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
MeshGuard Gamma
Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
Més info
MeshGuard LEL & MeshGuard IR -
MeshGuard LEL & MeshGuard IR
Més info
MeshGuard RDK - Sistema de detecció de gas fix desplegable ràpidament
MeshGuard RDK
Sistema de detecció de gas fix desplegable ràpidament
Més info
Micro RAE - Detector portàtil de quatre gasos inalàmbric
Micro RAE
Detector portàtil de quatre gasos inalàmbric
Més info
MultiRAE Benzè - Monitor multicanal sense fil portàtil amb mesurament específic de benzè
MultiRAE Benzè
Monitor multicanal sense fil portàtil amb mesurament específic de benzè
Més info
MultiRAE Lite Bomba - Monitor portàtil multi-gas sense fils
MultiRAE Lite Bomba
Monitor portàtil multi-gas sense fils
Més info
MultiRAE Lite Difusió - Monitor portàtil multi-gas sense fils
MultiRAE Lite Difusió
Monitor portàtil multi-gas sense fils
Més info
ProRAE Guardian CloudServer - Accedeixi a dades de sensors en qualsevol moment i en qualsevol lloc, amb allotjament al núvol
ProRAE Guardian CloudServer
Accedeixi a dades de sensors en qualsevol moment i en qualsevol lloc, amb allotjament al núvol
Més info
ProRAE Guardian Software Development Kit - Eina d'integració de programari fàcil d'utilitzar
ProRAE Guardian Software Development Kit
Eina d'integració de programari fàcil d'utilitzar
Més info
ProRAE Studio II - Programari de registre i configuració de dades per a monitors de gas i radiació
ProRAE Studio II
Programari de registre i configuració de dades per a monitors de gas i radiació
Més info
QRAE 3 - Monitor sense fils per fins a quatre gasos compacte i versátil
QRAE 3
Monitor sense fils per fins a quatre gasos compacte i versátil
Més info
Radiant Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Radiant Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAE-Sep Tube Cartridge - Cartutx per a la mesura específica de Benzè
RAE-Sep Tube Cartridge
Cartutx per a la mesura específica de Benzè
Més info
RAEGuard 2 PID - Monitor VOC fix, fàcilment calibrable
RAEGuard 2 PID
Monitor VOC fix, fàcilment calibrable
Més info
RAEMesh Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
RAEMesh Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAEPoint - Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
RAEPoint
Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
Més info
RAESep Tubes - Mesura ràpida de gasos i vapors específics
RAESep Tubes
Mesura ràpida de gasos i vapors específics
Més info
Safety Communicator - Centre d'informació i comunicació personal
Safety Communicator
Centre d'informació i comunicació personal
Més info
SensorRAE 4R+ - Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
SensorRAE 4R+
Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
Més info
ToxiRAE Pro LEL - Monitor wireless de gasos i vapors inflamables
ToxiRAE Pro LEL
Monitor wireless de gasos i vapors inflamables
Més info
Tubs i bomba de detecció de gasos colorimètrics - Mesura assequible per a gasos i vapors específics
Tubs i bomba de detecció de gasos colorimètrics
Mesura assequible per a gasos i vapors específics
Més info
UltraRAE 3000 - Monitor de COV avançat portàtil i sense fil amb tecnologia específica de benzè
UltraRAE 3000
Monitor de COV avançat portàtil i sense fil amb tecnologia específica de benzè
Més info
Wireless Alarmbar - Sistema de notificació d'alerta per a monitors MeshGuard
Wireless Alarmbar
Sistema de notificació d'alerta per a monitors MeshGuard
Més info

Exploració

FMC2000 - Centre de control multicanal per a la xarxa MeshGuard
FMC2000
Centre de control multicanal per a la xarxa MeshGuard
Més info
Honeywell SafetySuite - Solucions de programari per a la gestió de la flota de detector de gas Honeywell
Honeywell SafetySuite
Solucions de programari per a la gestió de la flota de detector de gas Honeywell
Més info
MeshGuard CO2 - Detector sense fils de diòxid de carboni ràpidament desplegable per a ús en entorns perillosos
MeshGuard CO2
Detector sense fils de diòxid de carboni ràpidament desplegable per a ús en entorns perillosos
Més info
MeshGuard EC - Detector de gas sense fils amb autonomía de sis mesos en continu per a entorns perillosos
MeshGuard EC
Detector de gas sense fils amb autonomía de sis mesos en continu per a entorns perillosos
Més info
MeshGuard LEL & MeshGuard IR -
MeshGuard LEL & MeshGuard IR
Més info
MeshGuard RDK - Sistema de detecció de gas fix desplegable ràpidament
MeshGuard RDK
Sistema de detecció de gas fix desplegable ràpidament
Més info
Micro RAE - Detector portàtil de quatre gasos inalàmbric
Micro RAE
Detector portàtil de quatre gasos inalàmbric
Més info
MultiRAE Benzè - Monitor multicanal sense fil portàtil amb mesurament específic de benzè
MultiRAE Benzè
Monitor multicanal sense fil portàtil amb mesurament específic de benzè
Més info
ProRAE Guardian CloudServer - Accedeixi a dades de sensors en qualsevol moment i en qualsevol lloc, amb allotjament al núvol
ProRAE Guardian CloudServer
Accedeixi a dades de sensors en qualsevol moment i en qualsevol lloc, amb allotjament al núvol
Més info
ProRAE Guardian Software Development Kit - Eina d'integració de programari fàcil d'utilitzar
ProRAE Guardian Software Development Kit
Eina d'integració de programari fàcil d'utilitzar
Més info
ProRAE Studio II - Programari de registre i configuració de dades per a monitors de gas i radiació
ProRAE Studio II
Programari de registre i configuració de dades per a monitors de gas i radiació
Més info
RAEGuard 2 PID - Monitor VOC fix, fàcilment calibrable
RAEGuard 2 PID
Monitor VOC fix, fàcilment calibrable
Més info
RAESep Tubes - Mesura ràpida de gasos i vapors específics
RAESep Tubes
Mesura ràpida de gasos i vapors específics
Més info
Safety Communicator - Centre d'informació i comunicació personal
Safety Communicator
Centre d'informació i comunicació personal
Més info
ToxiRAE Pro - Detector de gas i oxigen inalàmbric amb sensors intercanviables
ToxiRAE Pro
Detector de gas i oxigen inalàmbric amb sensors intercanviables
Més info
ToxiRAE Pro LEL - Monitor wireless de gasos i vapors inflamables
ToxiRAE Pro LEL
Monitor wireless de gasos i vapors inflamables
Més info
UltraRAE 3000 - Monitor de COV avançat portàtil i sense fil amb tecnologia específica de benzè
UltraRAE 3000
Monitor de COV avançat portàtil i sense fil amb tecnologia específica de benzè
Més info
Wireless Alarmbar - Sistema de notificació d'alerta per a monitors MeshGuard
Wireless Alarmbar
Sistema de notificació d'alerta per a monitors MeshGuard
Més info

Exposició laboral

AutoRAE 2 - Sistema automàtic de Verificació i ajust
AutoRAE 2
Sistema automàtic de Verificació i ajust
Més info
Familia MultiRAE - Monitors portàtils sense fils multi-gas i multi-amenaça
Familia MultiRAE
Monitors portàtils sense fils multi-gas i multi-amenaça
Més info
Gasos de Calibració - Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Gasos de Calibració
Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Més info
Kits de Calibració - Kits de calibració convenients i fiables
Kits de Calibració
Kits de calibració convenients i fiables
Més info
Kits de Mostreig - Kits de mostreig de camp còmodes i fiables
Kits de Mostreig
Kits de mostreig de camp còmodes i fiables
Més info
MultiRAE - Monitor multifunció sense fils i portàtil amb detecció de VOC avançada
MultiRAE
Monitor multifunció sense fils i portàtil amb detecció de VOC avançada
Més info
QRAE 3 - Monitor sense fils per fins a quatre gasos compacte i versátil
QRAE 3
Monitor sense fils per fins a quatre gasos compacte i versátil
Més info
RAESep Tubes - Mesura ràpida de gasos i vapors específics
RAESep Tubes
Mesura ràpida de gasos i vapors específics
Més info
ToxiRAE Pro CO2 - Monitor personal inalàmbric de diòxid de carboni
ToxiRAE Pro CO2
Monitor personal inalàmbric de diòxid de carboni
Més info
ToxiRAE Pro PID - Monitor monogas compacte i inalàmbric per a COVs
ToxiRAE Pro PID
Monitor monogas compacte i inalàmbric per a COVs
Més info

Fracking

Humidity Filtering II Tube - Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Humidity Filtering II Tube
Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Més info
MultiRAE Benzè - Monitor multicanal sense fil portàtil amb mesurament específic de benzè
MultiRAE Benzè
Monitor multicanal sense fil portàtil amb mesurament específic de benzè
Més info
RAE PowerPak - Bateria recarregable externa i intrínsecament segura per als detectors MeshGuard
RAE PowerPak
Bateria recarregable externa i intrínsecament segura per als detectors MeshGuard
Més info
ToxiRAE Pro - Detector de gas i oxigen inalàmbric amb sensors intercanviables
ToxiRAE Pro
Detector de gas i oxigen inalàmbric amb sensors intercanviables
Més info
ToxiRAE Pro LEL - Monitor wireless de gasos i vapors inflamables
ToxiRAE Pro LEL
Monitor wireless de gasos i vapors inflamables
Més info
Tubs de Zero COV i filtres - Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Tubs de Zero COV i filtres
Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Més info
UltraRAE 3000 - Monitor de COV avançat portàtil i sense fil amb tecnologia específica de benzè
UltraRAE 3000
Monitor de COV avançat portàtil i sense fil amb tecnologia específica de benzè
Més info

Laboratoris clandestins

AreaRAE Gamma - Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
AreaRAE Gamma
Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
Més info
AreaRAE Pro - La primera opció dels primers actuadors
AreaRAE Pro
La primera opció dels primers actuadors
Més info
Carregador de Bateries MultiRAE - Accessori extern per a carregador de bateries
Carregador de Bateries MultiRAE
Accessori extern per a carregador de bateries
Més info
Familia ToxiRAE Pro - Una àmplia gamma de monitors individuals sense fils
Familia ToxiRAE Pro
Una àmplia gamma de monitors individuals sense fils
Més info
Fundes de Color de MultiRAE - Identifica la configuració del teu MultiRAE amb una funda de goma de colors
Fundes de Color de MultiRAE
Identifica la configuració del teu MultiRAE amb una funda de goma de colors
Més info
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK) - Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK)
Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Més info
MultiRAE - Monitor multifunció sense fils i portàtil amb detecció de VOC avançada
MultiRAE
Monitor multifunció sense fils i portàtil amb detecció de VOC avançada
Més info
ppbRAE 3000 - El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per bilió
ppbRAE 3000
El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per bilió
Més info
ProRAE Guardian - Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
ProRAE Guardian
Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
Més info
RAELink 3 - Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
RAELink 3
Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
Més info
RAELink 3 Mesh - Portable wireless transmitter with integrated GPS
RAELink 3 Mesh
Portable wireless transmitter with integrated GPS
Més info
RDK Host - Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
RDK Host
Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
Més info
RDK Ruggedized Host - Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
RDK Ruggedized Host
Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
Més info
SensorRAE 4R+ - Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
SensorRAE 4R+
Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
Més info
ToxiRAE Pro - Detector de gas i oxigen inalàmbric amb sensors intercanviables
ToxiRAE Pro
Detector de gas i oxigen inalàmbric amb sensors intercanviables
Més info

Monitorització perimetral

AreaRAE Plus - Monitor de zona transportable per a detecció d'amenaces múltiples
AreaRAE Plus
Monitor de zona transportable per a detecció d'amenaces múltiples
Més info
AreaRAE Steel - Monitor multi-gas sense fil i portàtil dissenyat per a entorns hostils extensos
AreaRAE Steel
Monitor multi-gas sense fil i portàtil dissenyat per a entorns hostils extensos
Més info
BiPod Stand - Suport de monitor robust d'acer inoxidable
BiPod Stand
Suport de monitor robust d'acer inoxidable
Més info
EchoView Host - Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
EchoView Host
Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
Més info
EchoView Remote - Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
EchoView Remote
Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
Més info
FMC2000 - Centre de control multicanal per a la xarxa MeshGuard
FMC2000
Centre de control multicanal per a la xarxa MeshGuard
Més info
Honeywell SafetySuite - Solucions de programari per a la gestió de la flota de detector de gas Honeywell
Honeywell SafetySuite
Solucions de programari per a la gestió de la flota de detector de gas Honeywell
Més info
Mbeacon - Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Mbeacon
Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Més info
Mesh Router - Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Mesh Router
Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Més info
MeshGuard CO2 - Detector sense fils de diòxid de carboni ràpidament desplegable per a ús en entorns perillosos
MeshGuard CO2
Detector sense fils de diòxid de carboni ràpidament desplegable per a ús en entorns perillosos
Més info
MeshGuard EC - Detector de gas sense fils amb autonomía de sis mesos en continu per a entorns perillosos
MeshGuard EC
Detector de gas sense fils amb autonomía de sis mesos en continu per a entorns perillosos
Més info
MeshGuard Gamma - Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
MeshGuard Gamma
Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
Més info
MeshGuard LEL & MeshGuard IR -
MeshGuard LEL & MeshGuard IR
Més info
MeshGuard RDK - Sistema de detecció de gas fix desplegable ràpidament
MeshGuard RDK
Sistema de detecció de gas fix desplegable ràpidament
Més info
ppbRAE 3000 - El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per bilió
ppbRAE 3000
El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per bilió
Més info
ProRAE Guardian CloudServer - Accedeixi a dades de sensors en qualsevol moment i en qualsevol lloc, amb allotjament al núvol
ProRAE Guardian CloudServer
Accedeixi a dades de sensors en qualsevol moment i en qualsevol lloc, amb allotjament al núvol
Més info
ProRAE Guardian Software Development Kit - Eina d'integració de programari fàcil d'utilitzar
ProRAE Guardian Software Development Kit
Eina d'integració de programari fàcil d'utilitzar
Més info
ProRAE Studio II - Programari de registre i configuració de dades per a monitors de gas i radiació
ProRAE Studio II
Programari de registre i configuració de dades per a monitors de gas i radiació
Més info
Radiant Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Radiant Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAE PowerPak - Bateria recarregable externa i intrínsecament segura per als detectors MeshGuard
RAE PowerPak
Bateria recarregable externa i intrínsecament segura per als detectors MeshGuard
Més info
RAEGuard 2 PID - Monitor VOC fix, fàcilment calibrable
RAEGuard 2 PID
Monitor VOC fix, fàcilment calibrable
Més info
RAEMesh Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
RAEMesh Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAEPoint - Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
RAEPoint
Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
Més info
Safety Communicator - Centre d'informació i comunicació personal
Safety Communicator
Centre d'informació i comunicació personal
Més info
SolarPak - Carregador solar de zona perillosa RAE PowerPak
SolarPak
Carregador solar de zona perillosa RAE PowerPak
Més info
SolarRAE - Font d'alimentació remota per a equips de detecció de gas i radiació
SolarRAE
Font d'alimentació remota per a equips de detecció de gas i radiació
Més info
Wireless Alarmbar - Sistema de notificació d'alerta per a monitors MeshGuard
Wireless Alarmbar
Sistema de notificació d'alerta per a monitors MeshGuard
Més info

NRBQ

AreaRAE Gamma - Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
AreaRAE Gamma
Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
Més info
AreaRAE Pro - La primera opció dels primers actuadors
AreaRAE Pro
La primera opció dels primers actuadors
Més info
AutoRAE 2 - Sistema automàtic de Verificació i ajust
AutoRAE 2
Sistema automàtic de Verificació i ajust
Més info
Carregador de Bateries MultiRAE - Accessori extern per a carregador de bateries
Carregador de Bateries MultiRAE
Accessori extern per a carregador de bateries
Més info
Familia MultiRAE - Monitors portàtils sense fils multi-gas i multi-amenaça
Familia MultiRAE
Monitors portàtils sense fils multi-gas i multi-amenaça
Més info
Familia ToxiRAE Pro - Una àmplia gamma de monitors individuals sense fils
Familia ToxiRAE Pro
Una àmplia gamma de monitors individuals sense fils
Més info
Fundes de Color de MultiRAE - Identifica la configuració del teu MultiRAE amb una funda de goma de colors
Fundes de Color de MultiRAE
Identifica la configuració del teu MultiRAE amb una funda de goma de colors
Més info
Gasos de Calibració - Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Gasos de Calibració
Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Més info
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK) - Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK)
Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Més info
Kits de Calibració - Kits de calibració convenients i fiables
Kits de Calibració
Kits de calibració convenients i fiables
Més info
Kits de Mostreig - Kits de mostreig de camp còmodes i fiables
Kits de Mostreig
Kits de mostreig de camp còmodes i fiables
Més info
MultiRAE - Monitor multifunció sense fils i portàtil amb detecció de VOC avançada
MultiRAE
Monitor multifunció sense fils i portàtil amb detecció de VOC avançada
Més info
MultiRAE Pro - Monitor sense fil de múltiples amenaces per a la detecció de radiació i substàncies químiques
MultiRAE Pro
Monitor sense fil de múltiples amenaces per a la detecció de radiació i substàncies químiques
Més info
ppbRAE 3000 - El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per bilió
ppbRAE 3000
El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per bilió
Més info
ProRAE Guardian - Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
ProRAE Guardian
Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
Més info
QRAE 3 - Monitor sense fils per fins a quatre gasos compacte i versátil
QRAE 3
Monitor sense fils per fins a quatre gasos compacte i versátil
Més info
RAELink 3 - Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
RAELink 3
Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
Més info
RAELink 3 Mesh - Portable wireless transmitter with integrated GPS
RAELink 3 Mesh
Portable wireless transmitter with integrated GPS
Més info
RDK Host - Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
RDK Host
Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
Més info
RDK Ruggedized Host - Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
RDK Ruggedized Host
Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
Més info
SensorRAE 4R+ - Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
SensorRAE 4R+
Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
Més info

Protecció d'esdeveniments

AreaRAE Gamma - Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
AreaRAE Gamma
Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
Més info
AreaRAE Pro - La primera opció dels primers actuadors
AreaRAE Pro
La primera opció dels primers actuadors
Més info
EchoView Host - Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
EchoView Host
Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
Més info
EchoView Remote - Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
EchoView Remote
Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
Més info
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK) - Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK)
Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Més info
Mbeacon - Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Mbeacon
Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Més info
Mesh Router - Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Mesh Router
Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Més info
MeshGuard Gamma - Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
MeshGuard Gamma
Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
Més info
MultiRAE Pro - Monitor sense fil de múltiples amenaces per a la detecció de radiació i substàncies químiques
MultiRAE Pro
Monitor sense fil de múltiples amenaces per a la detecció de radiació i substàncies químiques
Més info
ProRAE Guardian - Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
ProRAE Guardian
Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
Més info
Radiant Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Radiant Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAELink 3 - Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
RAELink 3
Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
Més info
RAELink 3 Mesh - Portable wireless transmitter with integrated GPS
RAELink 3 Mesh
Portable wireless transmitter with integrated GPS
Més info
RAEMesh Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
RAEMesh Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAEPoint - Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
RAEPoint
Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
Més info
RDK Host - Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
RDK Host
Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
Més info
RDK Ruggedized Host - Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
RDK Ruggedized Host
Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
Més info

Qualitat interior d'aire

Familia MultiRAE - Monitors portàtils sense fils multi-gas i multi-amenaça
Familia MultiRAE
Monitors portàtils sense fils multi-gas i multi-amenaça
Més info
MultiRAE Pro - Monitor sense fil de múltiples amenaces per a la detecció de radiació i substàncies químiques
MultiRAE Pro
Monitor sense fil de múltiples amenaces per a la detecció de radiació i substàncies químiques
Més info
ToxiRAE Pro CO2 - Monitor personal inalàmbric de diòxid de carboni
ToxiRAE Pro CO2
Monitor personal inalàmbric de diòxid de carboni
Més info

Remediació de sòls contaminats

Accessoris de Transport - Protecció i transport de monitors i accessoris de forma eficient
Accessoris de Transport
Protecció i transport de monitors i accessoris de forma eficient
Més info
AreaRAE Plus - Monitor de zona transportable per a detecció d'amenaces múltiples
AreaRAE Plus
Monitor de zona transportable per a detecció d'amenaces múltiples
Més info
AreaRAE Steel - Monitor multi-gas sense fil i portàtil dissenyat per a entorns hostils extensos
AreaRAE Steel
Monitor multi-gas sense fil i portàtil dissenyat per a entorns hostils extensos
Més info
BiPod Stand - Suport de monitor robust d'acer inoxidable
BiPod Stand
Suport de monitor robust d'acer inoxidable
Més info
Carregador de Bateries MultiRAE - Accessori extern per a carregador de bateries
Carregador de Bateries MultiRAE
Accessori extern per a carregador de bateries
Més info
Familia ToxiRAE Pro - Una àmplia gamma de monitors individuals sense fils
Familia ToxiRAE Pro
Una àmplia gamma de monitors individuals sense fils
Més info
Humidity Filtering II Tube - Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Humidity Filtering II Tube
Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Més info
MiniRAE 3000 - El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per milió
MiniRAE 3000
El monitor VOC de mà sense fils més avançat amb mesurament en parts per milió
Més info
MiniRAE Lite - Monitor de COVs de mà
MiniRAE Lite
Monitor de COVs de mà
Més info
RAE PowerPak - Bateria recarregable externa i intrínsecament segura per als detectors MeshGuard
RAE PowerPak
Bateria recarregable externa i intrínsecament segura per als detectors MeshGuard
Més info
RAE-Sep Tube Cartridge - Cartutx per a la mesura específica de Benzè
RAE-Sep Tube Cartridge
Cartutx per a la mesura específica de Benzè
Més info
RAESep Tubes - Mesura ràpida de gasos i vapors específics
RAESep Tubes
Mesura ràpida de gasos i vapors específics
Més info
SensorRAE 4R+ - Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
SensorRAE 4R+
Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
Més info
ToxiRAE Pro LEL - Monitor wireless de gasos i vapors inflamables
ToxiRAE Pro LEL
Monitor wireless de gasos i vapors inflamables
Més info
Tubs de Zero COV i filtres - Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Tubs de Zero COV i filtres
Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Més info

Resposta matèries perilloses

Accessoris de Transport - Protecció i transport de monitors i accessoris de forma eficient
Accessoris de Transport
Protecció i transport de monitors i accessoris de forma eficient
Més info
AreaRAE Gamma - Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
AreaRAE Gamma
Monitor d'àrees àmplies sense fils robust i resistent a la intempèrie
Més info
AreaRAE Pro - La primera opció dels primers actuadors
AreaRAE Pro
La primera opció dels primers actuadors
Més info
AutoRAE 2 - Sistema automàtic de Verificació i ajust
AutoRAE 2
Sistema automàtic de Verificació i ajust
Més info
Carregador de Bateries MultiRAE - Accessori extern per a carregador de bateries
Carregador de Bateries MultiRAE
Accessori extern per a carregador de bateries
Més info
EchoView Host - Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
EchoView Host
Accés remot en temps real a múltiples lectures de monitors portàtils de gas
Més info
EchoView Remote - Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
EchoView Remote
Habilita l'accés remot i sense fils a les lectures de monitor de gas portàtil en temps real
Més info
Gasos de Calibració - Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Gasos de Calibració
Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Més info
Humidity Filtering II Tube - Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Humidity Filtering II Tube
Redueixi la humitat per a una mesura precisa de VOC
Més info
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK) - Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Kit de Ràpid Desplagament AreaRAE /RDK)
Detecció de gas sense fils desplegable ràpidament per amenaces perilloses
Més info
Kits de Calibració - Kits de calibració convenients i fiables
Kits de Calibració
Kits de calibració convenients i fiables
Més info
Mbeacon - Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Mbeacon
Millorador d'ubicació per al sistema ConneXt Pro
Més info
Mesh Router - Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Mesh Router
Ampliador de distància de xarxa per a monitors sense fils
Més info
MeshGuard Gamma - Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
MeshGuard Gamma
Detector de radiació gamma per al sistema de detecció de gas MeshGuard
Més info
ProRAE Guardian - Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
ProRAE Guardian
Centre de comandament mòbil i gestor de flotes de dispositius
Més info
Radiant Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Radiant Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAELink 3 - Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
RAELink 3
Enrutador inalàmbric portàtil amb GPS per a sistemes RAE i monitors seleccionats de tercers
Més info
RAELink 3 Mesh - Portable wireless transmitter with integrated GPS
RAELink 3 Mesh
Portable wireless transmitter with integrated GPS
Més info
RAEMesh Reader - Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
RAEMesh Reader
Utilitzeu una PC per monitoritzar i controlar els detectors sense fils en temps real
Més info
RAEPoint - Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
RAEPoint
Infraestructura sense fils per permetre xarxes més extenses i alarmes remotes
Més info
RDK Host - Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
RDK Host
Controlador portàtil sense fils preconfigurat per a la vigilància d'amenaces tòxiques
Més info
RDK Ruggedized Host - Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
RDK Ruggedized Host
Controlador portàtil d'especificacions militars preconfigurat, per a entorns extrems
Més info
SensorRAE 4R+ - Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
SensorRAE 4R+
Estació d'emmagatzematge i condicionament compacta i impermeable per a fins a sis sensors
Més info
ToxiRAE Pro PID - Monitor monogas compacte i inalàmbric per a COVs
ToxiRAE Pro PID
Monitor monogas compacte i inalàmbric per a COVs
Més info
Tubs de Zero COV i filtres - Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Tubs de Zero COV i filtres
Els tubs de filtre de carbó i els filtres ajuden a establir un veritable zero
Més info

Trucades residencials

AutoRAE 2 - Sistema automàtic de Verificació i ajust
AutoRAE 2
Sistema automàtic de Verificació i ajust
Més info
Carregador de Bateries MultiRAE - Accessori extern per a carregador de bateries
Carregador de Bateries MultiRAE
Accessori extern per a carregador de bateries
Més info
Gasos de Calibració - Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Gasos de Calibració
Mescles de gas i multi-gas per a la calibració de l'equip
Més info
Kits de Calibració - Kits de calibració convenients i fiables
Kits de Calibració
Kits de calibració convenients i fiables
Més info
ToxiRAE Pro CO2 - Monitor personal inalàmbric de diòxid de carboni
ToxiRAE Pro CO2
Monitor personal inalàmbric de diòxid de carboni
Més info

logo gris

Avinguda del Remolar, 31
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona - Spain - Europe

Contactar

  +34 933 788 352

  info@raespain.com

 

Amb la col·laboració de:
accio negre