Avís legal

Avís legal i dades de l'empresa

Per tal de donar compliment a l'establer en la Llei 34-2002, del 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades de la informació general d'aquest web: 

RAE SPAIN, S.L.
Direcció: Av. Remolar, 31 de EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) - Espanya
Contacte: info@raespain.com  /  Telèfon: +34 93 378 8352 

Dades registrals:
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36689, Folio 121, Hoja 282846, Inscripció 1ª 

N.I.F: B63523476 

Dades de les oficines de l'empresa 

Av. Remolar, 31, 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) – Espanya
Contacte: info@raespain.com / Telèfon: +34 93 478 5842

 

 

Objecte

Aquestes condicions generals (a partir d'ara, les “Condicions Generals”) regulen l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web (a partir d'ara “el Portal”) que la companyia RAE SPAIN, S.L., amb domicili Av. Remolar, 31 de El Prat de Llobregat (a partir d'ara, “la Empresa”) posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la mera utilització del Portal, els usuaris expressen la receptació i sense reserva de les mateixes, les quals podran ser modificades per la Empresa en qualsevol moment. Els usuaris estaran igualment sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu en coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen amb el previst en aquestes Condicions Generals en quant no s'oposin a elles. 

 

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o bens immobles, es merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per la evolució tècnica dels projectes i la seva execució.

EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL. 

 

Utilització del portal i dels serveis per als usuaris

Exceptuant el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada al efecte per part de la empresa, els usuaris s'abstindran d'obtenir o d'intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, software i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o del que es fan servir habitualment a aquest efecte a Internet. 

 

Exclusió de responsabilitat dels continguts

La empresa no es en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui els seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o es mostri a través d'aquest Portal. 

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual de la empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renuncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o bens de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada al efecte per part de la empresa o del tercer titular dels drets, excepte el dret de visualitzar i de realitzar copies per l'ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable. 

 

Protecció de dades

Amb el present Avis Legal i d'acord amb el que diu la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la empresa avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, per que aquests triïn lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin demanar per la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en que se índica el contrari, les respostes a las preguntes sobre dades personals son voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida te com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per la Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats de titularitat i responsabilitat de la Empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició a: RAE SPAIN, S.L. Dep. DataCom, Av. Remolar, 31, 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona). 

 

Llei aplicable i fur

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, la Empresa els usuaris, amb renuncia expressa al seu propi fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


 

logo gris

Berguedà, 1, planta 2, oficina A3
Polígono Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona - Spain - Europe

Contactar

Berguedà, 1, planta 2, oficina A3
Polígon Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona - Spain - Europe

  +34 933 788 352

  info@raespain.com

 

Amb la col·laboració de:
accio negre